ReadyPlanet.com


ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยม่วง


 สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นการรวมตัวของเด็กและเยาวชนในตำบลห้วยม่วง มีสมาชิก ๔๕ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนและมีพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในตำบลได้ทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ เป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน  โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑.โครงการ “รณรงค์ต่อต้านและป้องกันเอดส์ ในวันเอดส์โลก”

๒.โครงการ “การแข่งขันจักรยานแรลลี่เทิดพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษามหาราชา”

๓.โครงการ “๑๔ กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

๔.โครงการ “๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก”

๕.โครงการ “รณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด”

๖.โครงการ “การแข่งขันวิชาการ เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ”

๗.โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนา โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี”

๘.โครงการ “รณรงค์ต่อต้านป้องกันเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก”

๙.โครงการ “การแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  มหาราชา”

 

 

 

๑๐.โครงการ “รู้เท่าทันป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕”

กิจกรรมที่หลากหลายเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนตำบลห้วยม่วงได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นคนมีคุณภาพ ถึงแม้ว่ามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก็เป็นเพียงกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ดี ของเด็กและเยาวชนจำนวนเล็กน้อย ถ้าเทียบกับกระแสพลังความเสื่อมต่าง ๆ ในสังคมที่ดึงดูดให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ต่อเนื่องจนเคยชิน แต่อย่างไรก็ตามในที่สุดความพยายามและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบล     ห้วยม่วง ซึ่งกิจกรรมโครงการดังกล่าว สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ร่วมกันวางแผน และดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อีกทั้งได้พัฒนาตนเองให้รู้จักคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ รู้วิธีการแก้ไขปัญหาในการทำงาน เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปผู้ตั้งกระทู้ สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยม่วง :: วันที่ลงประกาศ 2013-05-21 15:40:45


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3660369)

 อยากไปดูงานจังง มกิจกรรมน่าสนใจ 

ผู้แสดงความคิดเห็น สภาเด็กคำโตนด วันที่ตอบ 2014-08-02 10:50:511


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.Dedign by OHM_Nvprint