ReadyPlanet.com
dot dotประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ
ประกาศประกวดราคาถนนคอนกรีต 4 หมู่
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระสอบทราย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือก ไตรมาส 4 ปี 2563
ประกาศผู้ชนะทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดี่อ้อ เดือน กันยายน 63
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตำแหน่งยามเดือน กันยายน 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี 63(เพิ่มเติม)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือก จำนวน 3 ไตรมาส ปี 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี 63
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.Dedign by OHM_Nvprint